FAQ

Her kan du finde svar på gængse spørgsmål om kommunekonkurrencen.

FAQ er opdateret med spørgsmål, der blev stillet på kommunernes infomøde d. 15 marts.

A: Kommunerne tilmelder sig ved at sende en mail til Obfuscated Email, hvor det tydeligt fremgår, at kommunen vil deltage i dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Tilmeldingen skal sendes til Miljøministeriet senest den 24. marts 2021.

A: Ja. Når deltagelsen er blevet indstillet af kommunalbestyrelsen (eller det modsatte), skal kommunen sende endeligt svar til Miljøministeriet.

A: Det kræver blot, at kommunen tilmelder sig konkurrencen senest den 24. marts. Efterfølgende får hver kommune til opgave at besvare nogle spørgsmål om, hvad kommunen tænker at gøre, for at tilegne sig titlen som Danmarks VILDESTE kommune.

For at dommerpanelet løbende kan følge med i kommunernes vilde projekt(er), skal hver kommune levere et link til en side/sted/rum, hvorfra de løbende kan præsentere og gøre status for deres vilde projekter over for dommerpanelet såvel som for resten af befolkningen.

A: Nej, det koster ikke noget at deltage i konkurrencen, og det er op til de enkelte kommuner at vurdere, om de kan og vil bruge midler til projekter.

A: Dommerpanelet leder efter det mest fantastiske biodiversitetsprojekt. Der er vigtigt at understrege, at der IKKE er en fast opskrift på, hvordan det ser ud. Det vigtigste er at tænke VILDT til fordel for biodiversiteten.

Dommerne ser bl.a. på idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs egenskaber. Men det kan også være noget helt femte, der gør kommunen VILD, som dommerpanelet vil inddrage i bedømmelsen. Der er altså dømt fri leg i dysten om at hylde, dyrke og omfavne den vilde natur i kommunen.

A: Dommerpanelet kårer vinderkommunen i efteråret 2022, og der vil løbende kunne udvikles projekter og tiltag til eksekvering i kommunerne i løbet af 2021 og første halvår af 2022.

A: Ja. Vi har foreløbigt en toolbox, hvor I kan downloade logoer og skabeloner, som I meget gerne må bruge. Skabelonerne kan fx bruges til skilte i jeres kommuner, og logoerne kan bruges på jeres hjemmesider, sociale medier og hvor I ellers ønsker at gøre jeres borgere og omverdenen opmærksomme på, at I deltager i dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune.

A: Nej, vi offentliggør ikke, hvordan de enkelte kommuner klarer sig i konkurrencen. Vi offentliggør, hvilke kommuner der deltager. Kommunerne skal via spørgsmålene, som de svarer på, dele et link, så alle kan følge med i, hvad de laver og har af gode idéer. Via dette link afgør kommunerne selv, hvad de vil fortælle.

A: Ja, vi udbyder rigtig mange forpagtningsaftaler. Udbud sker på vores hjemmeside, hvor der til et hvert udbud ligger et tilhørende udbudsmateriale. De kan ses, og hentes ned her.

A: De skader, vi påfører træerne, er ikke kvadrater, men ser ud som tilfældige skader, og de bliver meget hurtige ”grå” og ret usynlige. Vurderingen er, at brugerne ikke oplever dem negativt eller lægger mærke til dem, også i forhold til andre naturtiltag vi gør. Så derfor har vi ikke et samarbejde med landskabsarkitekter omkring den type opgaver.

A: Man kan tilmelde sig konkurrencen med forbehold for endelig godkendelse, og dermed endeligt bekræfte sin tilmelding efter fristen.

A: På www.dkvild.dk kommer der løbende faglige såvel som visuelle materialer til brug for kommunerne. Har du informationer, du vil dele, eller savner du indhold – så send en mail til Obfuscated Email.

A: Initiativerne gælder fra tilmeldingsfristen den 24. marts. Et projekt der er finansieret og/eller i gang ved tilmeldingen, kan således godt tælle med i den samlede vurdering.  

A: Projekter kan udvikle sig og skal derfor ikke være grundigt beskrevet den 24. marts. Via den kommunale grøn bog, bliver de tilmeldte kommuner bedt om at sende et link til en side på deres hjemmeside, som de løbende skal opdatere med projekter, gøremål og andet i forbindelse med at give naturen de bedste vilkår. På den måde kan kommunerne løbende opdatere deres indsatser i takt med, at projekterne udvikler sig, eller hvis der opstår nye.

A: Der vil blive set positivt på samarbejder på tværs af kommunegrænser, ligesom deling af gode idéer på tværs af kommuner. 

A: Dommerpanelet kommer dels til at følge kommunerne via deres grøn bog/link til egen hjemmeside dels via besøg.

A: Der er en række kriterier forbundet med præmien på 1 million. Læs mere om præmien.

A: Det er hvad der passer kommunerne bedst, men hvis I skiller jer ud, og I får meget vild natur ud af det, I gør, så vil vi opfordre til at dele denne viden med resten af kommunerne.

A: Netop – det er ikke altid økonomien der er afgørende. Giver tiltagene vedvarende vild natur, så er det ikke størrelsen eller økonomien, der er afgørende. 

A: Har du spørgsmål omkring konkurrencen, kan du kontakte Miljøministeriet på Obfuscated Email. Du kan også se eller gense infomødet for kommunerne